P O L O N Y N A

folklórna skupina

     Ďakujeme, že nás podporíte 2% z vašej dane. Formulár tu.                                           

POLONYNA / ПОЛОНИНА

     V Uličskej doline, v území Národného parku Poloniny stále možno vidieť prvky starého sveta Rusínov. Či už ide o drevené chrámy z 18. storočia, bukové pralesy alebo ľudí, ktorí dodnes udržiavajú staré remeslá. Ženská spevácka skupina Polonyna sa už vyše desaťročie stará o zachovanie pôvodného piesňového materiálu tohto územia. Veľkú časť repertoáru členky speváckej skupiny prevzali tradovaním od starých žien z Uličského Krivého. Totižto mali možnosť vnímať ich aktívne folklórne pôsobenie a tiež zažiť ich spontánny prejav, keď si spievali len tak, pre potechu. Ide hlavne o Alžbetu Kontrovú, starú mamu nie len zakladateľky skupiny Dominiky Novotnej, ale aj ďalších členiek skupiny. Aj keď sa Polonyna sformovala v Uličskom Krivom, od roku 2021 pôsobí v spádovej obci Ulič, ktorá jej poskytuje priaznivé zázemie a podmienky na vychovávanie ďalšej generácie malých folkloristov.

Náš príbeh

     V čase, keď sme spolu prvýkrát stáli na javisku, boli dievčatá škôlkarky. Hudobne som ich doprevádzala na obecnej slávnosti v Uličskom Krivom. Stalo sa to tradíciou. 

     Každoročne som pre deti základnej školy pripravovala program pri tejto príležitosti, hoci som sama bola dieťa. Bola to zábava, nakoľko som tam trávila takmer celé prázdniny. Opakovalo sa to niekoľko rokov, až sme si v r. 2010 povedali, že by sa užpatrilo vymyslieť nám nejaký názov. 

    A tak vznikla Полонина/Polonyna, podľa národného parku Poloniny, vďaka ktorému je naša dolina známa. Dnes sú dievčatá študentky, vysokoškoláčky, matky. Nemajú hudobné vzdelanie, nenavštevovali ZUŠ. Spievajú srdcom, prirodzene. Tak ako to roky počúvali od starších žien, tak ako im hrdlo ráči.
Dominika Novotná
                                                                                                                   Zakladateľka a umelecká vedúca

Dominika Novotná

Zakladateľka a umelecká vedúca

CD POLONYNA

CD POLONYNA ponúka rusínske piesne z Uličskej doliny. "Toto CD je výnimočné tým, že sú na ňom aj dávno zabudnuté, no terénnymi výskumami opäť objavené starodávne piesne, ktorým sme spolu s dievčatami z FSK Polonyna a Ľudovou hudbou Radoslava Kertisa vdýchli život. Takto znie naša domovina." D.N.
CD môžete zakúpiť tu:
https://www.spinaker.sk/polonyna#diskografia

Fotogaléria

Kontakt

© Полонина/Polonyna 2021

hello world!
crossmenuchevron-up